Právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Jany Kopáčkové poskytuje právní služby právnickým i fyzickým osobám. Specializujeme se na právní služby v oblasti soukromého práva – zejména obchodního práva, občanského práva a pracovního práva.

V rámci obchodního práva zajišťujeme komplexní služby související s provozem obchodních korporací, realizujeme založení obchodní společnosti (založení s.r.o., založení akciové společnosti a dalších forem obchodních korporací), převody podílů ve společnostech, změny v orgánech obchodních společností, komplexní přeměny obchodních společností. Pro zákazníky připravíme společenské smlouvy a stanovy respektive posoudíme správnost aktuálních zakladatelských dokumentů. Připravujeme a řídíme valné hromady obchodních společností. Poskytujeme poradenství při insolvenci, popř. likvidaci obchodních společností.

V rámci obchodního práva máme bohaté zkušenosti s obchodními společnostmi v Německu.

Pracujeme a komunikujeme rovněž v německém a v anglickém jazyce. Pro zahraniční společnosti nebo pro společnosti se zahraničním spoluvlastníkem zajišťujeme ověřené překlady od soudních tlumočníků.

Zprostředkováváme notářské služby, provádíme ověřování podpisů.

Pro klienty nabízíme přednášky a školení ohledně aktuálních témat a změn právních předpisů – např. nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákoník práce apod..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.